flisa

flisan

flisor

flisorna

Substantiv
allmänt

Synonymer
flisa

flisar

flisade

flisat

flisa

Verb