flinty

flintier
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till flinty

Hur används ordet flinty

  • "a flinty manner"

Ordet flinty har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom mineral
generell
mineral

Vad betyder flinty inom generell, generell ?

showing unfeeling resistance to tender feelings

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till flinty (inom generell)

Ordet flinty inom mineral

having austere inflexibility

Synonymer till flinty (inom mineral)

Diskussion om ordet flinty

  • - 2008-11-21

    unyielding