fleabite

fleabites
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet fleabite har 2 betydelser

  • Inom insekter
  • Inom medicin, sömnad
insekter
medicin, sömnad

Ordet fleabite inom insekter

Översättningar (inom insekter)

Svenska

Möjliga synonymer till fleabite (inom insekter)

Ordet fleabite inom medicin, sömnad

Översättningar (inom medicin, sömnad)

Svenska

Möjliga synonymer till fleabite (inom medicin, sömnad)

Diskussion om ordet fleabite