flake

flaken

flakar

flakarna

Substantiv
Fångstredskap med en bräda eller fallucka i marken.flake

flakes

Substantiv
slang

Synonymer

Synonymer

slang

Synonymer

sjöfart

flake

flake

flakes

flaked

flaked

flaking

Verb
form into flakes
cover with flakes or as if with flakes

Synonymer