flair

flairs
Substantiv

Översättningar

Synonymer till flair

Hur används ordet flair

  • "he has a flair for mathematics"

Ordet flair har 3 betydelser

  • Inom jakt
  • Inom generell
  • Inom allmänt
jakt
generell
allmänt

Ordet flair inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Möjliga synonymer till flair (inom jakt)

Ordet flair inom generell

a natural talent

Synonymer till flair (inom generell)

Möjliga synonymer till flair (inom generell)

Ordet flair inom allmänt

Synonymer till flair (inom allmänt)