flagstaff

flagstaffs

Substantiv
sjöfart
i akter på båt

Synonymer