flärdfull

flärdfullare

flärdfullast

Adjektiv


flärdfullt

Adverb