fläcka ner

fläckar ner

fläckade ner

fläckat ner

fläcka ner

Verb