fläck

fläcken

fläckar

fläckarna

Substantiv
allmänt