fish

Substantiv

fish

fishes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet fish har 5 betydelser

 • Inom fiskar
 • Inom mat
 • Inom ålderdomlig
 • Inom spel
 • Inom slang
fiskar
mat
ålderdomlig
spel
slang

Vad betyder fish inom fiskar ?

any of various mostly cold-blooded aquatic vertebrates usually having scales and breathing through gills

Översättningar

Svenska
 • fisk  [ fiskar ]

Synonymer till fish

Vanlig betydelse av ordet fish inom mat

the flesh of fish used as food

Översättningar

Svenska

Synonymer till fish

Ovanlig betydelse av ordet fish inom ålderdomlig

Översättningar

Svenska
 • typ  [ vardagligt ]

Synonymer till fish

Möjliga synonymer till fish

Ovanlig betydelse av ordet fish inom spel

a game for two players who try to assemble books of cards by asking the opponent for particular cards

Översättningar

Synonymer till fish

Ovanlig betydelse av ordet fish inom slang

Översättningar

Svenska
 • ubåt  [ militärväsen, sjöfart ]

Synonymer till fish

Möjliga synonymer till fish

fish

fish
fished
fished
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet fish

 • "fish for compliments"

Ordet fish har 3 betydelser

 • Inom fiske
 • Inom generell
 • Inom snickeri
fiske
generell
snickeri

Vad betyder fish inom fiske ?

catch fish or shellfish

Översättningar

Svenska

Synonymer till fish

Möjliga synonymer till fish

Mindre vanlig betydelse av ordet fish inom generell

seek indirectly

Översättningar

Möjliga synonymer till fish

Ordet fish inom snickeri

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till fish