firefly

fireflies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet firefly har 3 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom generell
  • Inom generell
zoologi
generell
generell

Ordet firefly inom zoologi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till firefly

Ordet firefly inom generell

tropical American click beetle having bright luminous spots

Synonymer till firefly

Ordet firefly inom generell

nocturnal beetle common in warm regions having luminescent abdominal organs

Synonymer till firefly