fir

firs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till fir

Ordet fir har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom snickeri
  • Inom generell
botanik
snickeri
generell

Ordet fir inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska
  • gran  [ botanik, barrväxt ]
  • tall  [ botanik, barrväxt ]
  • ädelgran  [ botanik ]

Möjliga synonymer till fir (inom botanik)

Ordet fir inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Möjliga synonymer till fir (inom snickeri)

Ordet fir inom generell

nonresinous wood of a fir tree

any of various evergreen trees of the genus Abies; chiefly of upland areas

(inom generell)

FIR

Substantiv

Synonymer till FIR (inom generell)

Vad betyder FIR inom förkortning, data ?

Fast Infrared, Finite Impulse Response