finka

finkan

finkor

finkorna

Substantiv
polisväsende

Synonymer

  • cell

    [ arkitektur, polisväsende ]
  • kåk

    [ slang ]finka

finkar

finkade

finkat

finka

Verb