fikarast

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet fikarast

  • "Kader förnekar bestämt att han hotat politikern – med medger att tonläget var högt när de två stötte ihop i samband med en fikarast under utbildningsdagen."
  • "Under fredagens fikarast berättade en av Falkenbergsaffärens anställda om hur personen, på sociala medier, sett att ungdomar utmanar varandra att äta muskotnöt och på så sätt berusar sig."
  • "Det är ganska typiskt att när vi har haft fikarast så är det de som lyfter på rumpan först – de vill bara ut och köra så fort som möjligt."
  • "– Arbetslaget hade just avslutat en fikarast och skulle återuppta arbetet igen, säger Pålsson."
  • "Så är det dags för fikarast"
  • "– Jag satt på mitt älgpass och hade hört på radion att den vita älgen var i rörelse men tänkte inte mer på det och skulle precis ta mig en fikarast när den plötsligt dök upp, berättar hon."
  • "Vi har aldrig någon inplanerad fikarast och äta lunch får vi göra när det är som lugnast, klockan tio på förmiddagen."
  • "– Det var vid en fikarast som vi spånade idéer och kom fram till att kyrkogårdar finns i hela kommunen."
  • "” Flygningen blev en lång fikarast ”"
  • "” Lång fikarast ”"

Vad betyder fikarast inom vardagligt ?

rast /i arbete/, under vilken fika intages

Möjliga synonymer till fikarast

Diskussion om ordet fikarast