fight back

fight back
fought back
fought back
Verb

Översättningar

Ordet fight back har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom sport
bildligt
generell
sport

Ordet fight back inom bildligt

Översättningar

Möjliga synonymer till fight back

Ordet fight back inom generell

defend oneself

Ordet fight back inom sport

Synonymer till fight back

Möjliga synonymer till fight back