fideikommiss

fideikommissen

fideikommisser

fideikommisserna

Substantiv
historia
fideikommiss
gods som ärvs av äldsta sonen