fest

festen

fester

festerna

Substantiv
vardagligt

Synonymer

Övrig relationfest

Substantiv

Synonymer