ferro-manganese

Substantiv
kemi
variant av tackjärn som innehåller mycket stor del mangan