fence

fence
fenced
fenced
Verb

Översättningar

Hur används ordet fence

  • "we fenced in our yard"

Ordet fence har 4 betydelser

  • Inom järnväg
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom utbildning
järnväg
generell
generell
utbildning

Vad betyder fence inom järnväg ?

enclose with a fence

Översättningar

Svenska

Synonymer till fence

Möjliga synonymer till fence

Ordet fence inom generell

receive stolen goods

Översättningar

Ordet fence inom generell

fight with fencing swords

Översättningar

Ordet fence inom utbildning

Översättningar

Synonymer till fence

Möjliga synonymer till fence

fence

fences
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet fence har 5 betydelser

  • Inom generell
  • Inom zoologi
  • Inom hundar
  • Inom sport och fritid
  • Inom generell
generell
zoologi
hundar
sport och fritid
generell

Ordet fence inom generell

Översättningar

Synonymer till fence

Möjliga synonymer till fence

Ordet fence inom zoologi

a barrier that serves to enclose an area

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till fence

Ordet fence inom hundar

(informal) a dealer in stolen property

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till fence

Ordet fence inom sport och fritid

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till fence

Ordet fence inom generell