felucca

feluccas

Substantiv
sjöfart
mindre kustfartyg som används i Medelhavet