feldatering

feldateringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet feldatering

  • "Nekandet uppges ha berott på en feldatering."
  • "Mulder menar att det är en feldatering på 500 år och att den typen av tecken inte fanns på vikingatiden."