favourite

favourites
Substantiv

Översättningar

Synonymer till favourite

Möjliga synonymer till favourite

Diskussion om ordet favourite

favourite

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till favourite

Diskussion om ordet favourite