fattning

fattningen

fattningar

fattningarna

Substantiv
allmänt

Synonymer

bildligt
teknik

Synonymer

mineral
av ädelsten

Synonymer