fastställa

fastställer

fastställde

fastställt

fastställ

Verb
  • "Polisen kunde inte fastställa dödsorsaken"

Synonymer

Synonymer