fastspänna

fastspänner

fastspände

fastspänd

fastspänna

Verb