fasthet

fastheten
fastheter
fastheterna
Substantiv [n]

Synonymer till fasthet

Hur böjs ordet fasthet på svenska?

Obestämd singular: fasthet
Bestämd singular: fastheten
Obestämd plural: fastheter
Bestämd plural: fastheterna

Hur används ordet fasthet

  • "Men internt i Etiopien är inte detta något ” winning case ” och där behöver han kanske skicka motsatta signaler, om fasthet och kontroll."
  • "Samtidigt framgår det att Sverige vill undvika att dras med i ” retorisk upptrappning avseende läget i vårt närområde som leder till ordkrig, missförstånd eller bidrar till rädsla hos allmänheten. ” Istället ska Sveriges hållning till Ryssland karakteriseras av ” fasthet, kyla och lugn ”."
  • "– Vi vill ha konstruktiva kontakter och de ska präglas av fasthet, sa Löfven och tillade att Sverige vill uppmuntra till mer kontakter mellan det svenska och det ryska folket."
  • "– Det är hela samhällets ansvar att bekämpa terrorismen och extremismen med fasthet, sa statsminister Stefan Löfven ( S )"
  • "– Och med hårdhet och fasthet ska vi bekämpa sexuella trakasserier, och övergrepp."
  • "Här måste domaren, menar JO, driva på och visa fasthet för att komma framåt, annars finns risk att domstolen endast blir ” en brevlåda ” för parternas skriftväxling."
  • "– Och med hårdhet och fasthet ska vi bekämpa sexuella trakasserier, och övergrepp."
  • "Ukraina-krisen blir ett test på Obamas utrikespolitiska fasthet."
  • "Måste visa fasthet"
  • "Bildt konstaterar att Grekland behöver en regering ” som har den fasthet som gör att den kan ta det ansvar som de svåra tiderna kräver ”."

Vad betyder fasthet inom ekonomi ?

det att vara fast

Relaterat till fasthet

sammanhållning

kraftyttring

myndighet

mod

varaktighet

styrka

oföränderlighet

orörlighet

beslutsamhet

kallblodighet

orubblighet

fullständighet

täthet

förbindelse

hårdhet

Diskussion om ordet fasthet