fastgöra

fastgör

fastgjorde

fastgjort

fastgör

Verb
teknik

Synonymer