fast

['fast]
fastare
fastast
Adjektiv

Översättningar

Hur uttalas ordet fast?

['fast]

Hur böjs ordet fast på svenska?

Komparativ: fastare
Superlativ: fastast

Hur används ordet fast

 • "Hon hade en fast vilja."
 • "Du måste göra fast båten i en påle."
 • "Bilen har fastnat i leran."
 • "Våra priser är fasta."
 • "Ger du fasta kunder bra behandling?"
 • "Mannen höll fast vid sitt beslut."
 • "Han hade en fast vilja att fullfölja sin linje"
 • "Priser förblir fasta och ser ut att förbli det."
 • "Det var min fasta övertygelse att vi gjorde det rätta."
 • "Jag fattade tag i hans arm och höll det i ett fast grepp."
 • "Våra priser är fasta"
 • "Priset på fast egendom bestäms av dess 'nyttovärde'"
 • "De barns föräldrar vi hjälper har inte fast anställning."
 • "Enklaste sättet att betala våra anställda är med fast lön."
 • "En fast inkomst."
 • "Jag har ingen fast åsikt angående någon av dessa punkter."
 • "Hon kan inte längre inta fast föda"
 • "Allt du vill veta om fasta tillståndets fysik"
 • "Is är en fast kropp"
 • "Vad är flytande och fast paraffins täthet?"
 • "Hundar har fasta vanor"
 • "Fasta priser är den huvudsakliga förutsättningen för finansiell stablitet."
 • "Den gamla rockgruppen håller fortfarande ett fast grepp om beundrarna."
 • "Han föll och höll fortfarande den massiva bågen i ett fast grepp"
 • "Han var en familjefar med fast arbete."
 • "Han var en man med fasta åsikter"
 • "Jag har varit en fast kund i denna bank í över tio år"
 • "Hon kunde minnas den fasta blicken i hans klara ögon."
 • "Hon gick genom dörren med fasta steg"
 • "Jag var fast efter två avsnitt"
 • "Många sudenter fastnade i droger"
 • "Uttrycket i hans ansikte var den av fast övertygelse"
 • "Demokratiska partiet behöver fast ledarskap"
 • "Han var fast i sin övertygelse att Saddam var en verklig fara"
 • "Han intog en fast ståndpunkt i fredssamtalen"
 • "Bussarna kommer att köra fast i trafiken"
 • "Det är farligt att köra fast i en känsla av hopplöshet"
 • "Till slut kom jag ur hans fasta grepp"
 • "Han var fast i sina principer"
 • "Herr Kesley sägs inta en fast hållning angående aborter"
 • "– Dom kommer ju med sju man som spelat VM, fast dom inte är mycket äldre än jag själv, säger Olle Forsell Schefvert."
 • "Något leder till en tanke som blir en känsla eller en bild som liksom biter sig fast och vägrar försvinna."
 • "Både jag och Emma hade lite svårt att trycka fast skidorna."
 • "De som luras och säger att jag har vunnit eller att jag ska få testa något fint fast det inte är så?"
 • "Skridskon sitter inte fast i isen, så jag får en flygtur i stället ..."
 • "Men Livsmedelsverket håller fast vid att stevia inte är samma sak som tillsatsen och sötningsmedlet steviol­glykosid."
 • "Det är otroligt tufft att klara av, även fast vi tränar så mycket som vi gör ”."
 • "Lite som Fria ord, fast på nätet."
 • "De arbetsmiljöansvariga på bolaget har varit oaktsamma och den oaktsamheten ledde till den anställdas död, slår rätten fast."
 • "Men regeln om att det alltid ska vara rent i köket när jag lägger mig, den håller jag fast vid."
 • "Han blev inte heller särskilt gammal i bedrägeribranschen innan han åkte fast i februari i år."
 • "– Det var som ett dataspel fast i verkligheten, säger Swante Törngren-Johansson, 10 år, som går i klass 4C."
 • "Vilken gröt hon ska tävla med i år har hon fortfarande inte bestämt, men hon är fast besluten om att komma på ett guldrecept."
 • "– Vi möter dagligen hinder som vi alltid försöker hitta lösningar på, för enligt mig kan min son allt, fast på hans sätt och efter hans förutsättningar."
 • "Men kommunen har varit fast besluten att utöka industri- och hamnområdet med runt 100.000 kvadratmeter ända sedan 60-talet."
 • "– Ja det var jag, fast jag gjorde det ändå."
 • "Efter att mannen först överklagat domen till hovrätten och därefter sökt prövningstillstånd i Högsta domstolen, står nu domen fast, enligt Blekinge Läns Tidning."
 • "Vi brukar dessutom sitta fast i kö utifrån stan vid fyra-fem snåret."
 • "Han är fast besluten att medverka i utredningen för att ge sin syn på vad som egentligen har hänt."
 • "Mannen ska ha dragit ner pojken till marken för att sedan hålla fast honom och ta tag om hans näsa."
 • "Du kan inte göra fasta regler för sådana saker"
 • "Hon hade en stark och fast karaktär"
 • "Det är mycket fast material"
 • "För att ändra din fasta adress gör följande..."
 • "Har du ett fast jobb?"
 • "Vem skulle vilja ha ett fast jobb?"
 • "För att bli en fast abonnent på Privacy Weekly, var god klicka här!"
 • "en fast inkomst"

Ordet fast har 24 betydelser

 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom meteorologi
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom ekonomi
generell
generell
generell
generell
generell
generell
generell
generell
generell
generell
generell
generell
generell
ekonomi
generell
generell
generell
meteorologi
generell
generell
generell
generell
generell
ekonomi

Ordet fast inom generell

fasthållande, säker

Översättningar

Ordet fast inom generell

Översättningar

Engelska

Synonymer till fast

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom generell

orubblig

Översättningar

Synonymer till fast

Ordet fast inom generell

orubblig, benhård

Översättningar

Synonymer till fast

Ordet fast inom generell

fast sammanhållen, fast sammansvetsad

Översättningar

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom generell

som fastnat, kört fast, sjunkit ned

Översättningar

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom generell

bestående, varaktig, ordinarie

Översättningar

Ordet fast inom generell

bestående, varaktig, ordinarie

Översättningar

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom generell

kompakt, solid, tät

Översättningar

Engelska

Ordet fast inom generell

hård, sträng, obeveklig

Översättningar

Ordet fast inom generell

fångad, vara fast för

Översättningar

Ordet fast inom generell

fästad, bestämd, stadigvarande

Översättningar

Ordet fast inom ekonomi

viljestark, stadig, som håller väl ihop

Översättningar

Synonymer till fast

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom generell

Översättningar

Ordet fast inom generell

fastsittande, inte fri

Översättningar

Ordet fast inom generell

bestämd, utpräglad

Översättningar

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom meteorologi

fast, ej ihålig, flytande eller gasformig

Översättningar

Synonymer till fast

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom generell

stadig, stabil,solid

Översättningar

Synonymer till fast

Ordet fast inom generell

stadigvarande, stadgad, bestämd

Översättningar

Ordet fast inom generell

kompakt, hård, stram

Översättningar

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom generell

stabil, stadig

Översättningar

Synonymer till fast

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom ekonomi

bestående, reala tillgångar

Översättningar

fast

['fast]
Adverb

Översättningar

Hur uttalas ordet fast?

['fast]

Hur används ordet fast

 • "Han blev inte heller särskilt gammal i bedrägeribranschen innan han åkte fast i februari i år."
 • "– Det var som ett dataspel fast i verkligheten, säger Swante Törngren-Johansson, 10 år, som går i klass 4C."
 • "Vilken gröt hon ska tävla med i år har hon fortfarande inte bestämt, men hon är fast besluten om att komma på ett guldrecept."
 • "– Vi möter dagligen hinder som vi alltid försöker hitta lösningar på, för enligt mig kan min son allt, fast på hans sätt och efter hans förutsättningar."
 • "Men kommunen har varit fast besluten att utöka industri- och hamnområdet med runt 100.000 kvadratmeter ända sedan 60-talet."
 • "– Ja det var jag, fast jag gjorde det ändå."
 • "Efter att mannen först överklagat domen till hovrätten och därefter sökt prövningstillstånd i Högsta domstolen, står nu domen fast, enligt Blekinge Läns Tidning."
 • "Vi brukar dessutom sitta fast i kö utifrån stan vid fyra-fem snåret."
 • "Han är fast besluten att medverka i utredningen för att ge sin syn på vad som egentligen har hänt."
 • "Mannen ska ha dragit ner pojken till marken för att sedan hålla fast honom och ta tag om hans näsa."

fast

fasts
Substantiv

Översättningar

Vad betyder fast inom religion ?

abstaining from food

Översättningar

Synonymer till fast

Möjliga synonymer till fast

 • Lent [ religion ]

fast

faster
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet fast

 • "Windows and doors were all fast"
 • "Our prices are fast."
 • "The car was fast in the mud."
 • "You must make fast the boat to a pole."
 • "grass courts are faster than clay"
 • "a fast road"
 • "the band played a fast fox trot"
 • "a fast car"
 • "on the fast track in school"
 • "fast film"
 • "my watch is fast"
 • "fast visit"
 • "fast friends"
 • "colorfast fabrics"
 • "fast colors"
 • "She was in a fast sleep"

Ordet fast har 11 betydelser

 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom ur
 • Inom arkitektur
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom post
 • Inom luftfart
 • Inom allmänt
 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
generell
generell
ur
arkitektur
ALLMÄNT
post
luftfart
allmänt
bildligt
vardagligt
generell

Ordet fast inom generell

Översättningar

Ordet fast inom generell

acting or moving or capable of acting or moving quickly (music) at a rapid tempo (of surfaces) conducive to rapid speeds

Ordet fast inom ur

(used of timepieces) indicating a time ahead of or later than the correct time

Ordet fast inom arkitektur

firmly fastened or secured against opening

Översättningar

Synonymer till fast

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom ALLMÄNT

unrestrained by convention or morality

Översättningar

Synonymer till fast

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom luftfart

securely fixed in place

Översättningar

Synonymer till fast

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom allmänt

(used of persons) dependable in devotion or allegiance or affection

Översättningar

Synonymer till fast

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom bildligt

permanently dyed

Översättningar

Synonymer till fast

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till fast

fast

Adverb

Översättningar

Hur används ordet fast

 • "fast-opening (or fast-closing) shutters"
 • "fast-breaking news"
 • "fast-running rivers"
 • "needs medical help fast"
 • "ran as fast as he could"
 • "how fast can he get here?"
 • "her foot was stuck fast"
 • "held fast to the rope"

Ordet fast har 2 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom ALLMÄNT
ålderdomlig
ALLMÄNT

Vad betyder fast inom ålderdomlig ?

quickly or rapidly (often used as a combining form)

Översättningar

Möjliga synonymer till fast

Ordet fast inom ALLMÄNT

firmly or tightly

Översättningar

Synonymer till fast

Möjliga synonymer till fast

fast

fast
fasted
fasted
Verb

Översättningar

Hur används ordet fast

 • "Before the medical exam, you must fast"
 • "Catholics sometimes fast during Lent"

Vad betyder fast inom generell ?

abstain from certain foods, as for religious or medical reasons; abstain from eating

Översättningar

Fast

Namn