fast

fastare

fastast

Adjektiv
 • "Herr Kesley sägs inta en fast hållning angående aborter"

Synonymer

fasthållande, säker
 • "Till slut kom jag ur hans fasta grepp"
 • "Han var fast i sina principer"
 • "Han intog en fast ståndpunkt i fredssamtalen"

Synonymer

orubblig
 • "Demokratiska partiet behöver fast ledarskap"
 • "Han var fast i sin övertygelse att Saddam var en verklig fara"

Synonymer

orubblig, benhård
 • "Du kan inte göra fasta regler för sådana saker"

Synonymer

fast sammanhållen, fast sammansvetsad
 • "Hon hade en stark och fast karaktär"
som fastnat, kört fast, sjunkit ned
 • "Bussarna kommer att köra fast i trafiken"
 • "Det är farligt att köra fast i en känsla av hopplöshet"
bestående, varaktig, ordinarie
 • "Vem skulle vilja ha ett fast jobb?"
 • "För att bli en fast abonnent på Privacy Weekly, var god klicka här!"
 • "en fast inkomst"
bestående, varaktig, ordinarie
 • "För att ändra din fasta adress gör följande..."
 • "Har du ett fast jobb?"
kompakt, solid, tät
 • "Det är mycket fast material"
hård, sträng, obeveklig
 • "Uttrycket i hans ansikte var den av fast övertygelse"
fångad, vara fast för
 • "Jag var fast efter två avsnitt"
 • "Många sudenter fastnade i droger"
fästad, bestämd, stadigvarande
 • "Våra priser är fasta"
 • "Priset på fast egendom bestäms av dess 'nyttovärde'"
 • "De barns föräldrar vi hjälper har inte fast anställning."
 • "Enklaste sättet att betala våra anställda är med fast lön."
 • "En fast inkomst."
viljestark, stadig, som håller väl ihop
 • "Mannen höll fast vid sitt beslut."
 • "Han hade en fast vilja att fullfölja sin linje"
 • "Priser förblir fasta och ser ut att förbli det."
 • "Det var min fasta övertygelse att vi gjorde det rätta."
 • "Jag fattade tag i hans arm och höll det i ett fast grepp."

Synonymer

 • "Ger du fasta kunder bra behandling?"
fastsittande, inte fri
 • "Du måste göra fast båten i en påle."
 • "Bilen har fastnat i leran."
 • "Våra priser är fasta."
bestämd, utpräglad
 • "Jag har ingen fast åsikt angående någon av dessa punkter."
fast, ej ihålig, flytande eller gasformig
 • "Hon kan inte längre inta fast föda"
 • "Allt du vill veta om fasta tillståndets fysik"
 • "Is är en fast kropp"
 • "Vad är flytande och fast paraffins täthet?"

Synonymer

stadig, stabil,solid
 • "Jag har varit en fast kund i denna bank í över tio år"
 • "Hon kunde minnas den fasta blicken i hans klara ögon."
 • "Hon gick genom dörren med fasta steg"

Synonymer

stadigvarande, stadgad, bestämd
 • "Han var en familjefar med fast arbete."
 • "Han var en man med fasta åsikter"
kompakt, hård, stram
 • "Den gamla rockgruppen håller fortfarande ett fast grepp om beundrarna."
 • "Han föll och höll fortfarande den massiva bågen i ett fast grepp"
stabil, stadig
 • "Hundar har fasta vanor"
 • "Fasta priser är den huvudsakliga förutsättningen för finansiell stablitet."

Synonymer

 • "Hon hade en fast vilja."
ekonomi
bestående, reala tillgångar



fast

fasts

Substantiv
abstaining from food

Synonymer

Fast

Namn

fast

fast

fasts

fasted

fasted

fasting

Verb
abstain from certain foods, as for religious or medical reasons; abstain from eating
 • "Before the medical exam, you must fast"
 • "Catholics sometimes fast during Lent"

fast

faster

fastest

Adjektiv
 • "Windows and doors were all fast"
 • "Our prices are fast."
 • "The car was fast in the mud."
 • "You must make fast the boat to a pole."
acting or moving or capable of acting or moving quickly (music) at a rapid tempo (of surfaces) conducive to rapid speeds
 • "grass courts are faster than clay"
 • "a fast road"
 • "the band played a fast fox trot"
 • "a fast car"
 • "on the fast track in school"
 • "fast film"
ur
om tid
 • "my watch is fast"
firmly fastened or secured against opening

Synonymer

unrestrained by convention or morality

Synonymer

 • "fast visit"

Synonymer

securely fixed in place

Synonymer

(used of persons) dependable in devotion or allegiance or affection
 • "fast friends"

Synonymer

permanently dyed
 • "colorfast fabrics"
 • "fast colors"

Synonymer

 • "She was in a fast sleep"

fast

Adverb
quickly or rapidly (often used as a combining form)
 • "fast-opening (or fast-closing) shutters"
 • "fast-breaking news"
 • "fast-running rivers"
 • "needs medical help fast"
 • "ran as fast as he could"
 • "how fast can he get here?"
firmly or tightly
 • "her foot was stuck fast"
 • "held fast to the rope"

Synonymer