fashionable

Adjektiv

Synonymer till fashionable

Hur används ordet fashionable

  • "fashionable clothing"
  • "the fashionable side of town"
  • "a fashionable cafe"

Ordet fashionable har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
slang
generell

Ordet fashionable inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till fashionable (inom slang)

Ordet fashionable inom generell

being or in accordance with current fashion

patronized by

(inom generell)

Synonymer till fashionable (inom generell)

Möjliga synonymer till fashionable (inom generell)

Diskussion om ordet fashionable

  • - 2018-11-02

    snygg