fascicle

fascicles
Substantiv

Översättningar

Vad betyder fascicle inom data ?

an installment of a printed work

Översättningar

Synonymer till fascicle

Möjliga synonymer till fascicle