farsa

farsan

farsor

farsorna

Substantiv
vardagligt

Synonymer