farmstead

farmsteads
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till farmstead

Ordet farmstead har 2 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom generell
jordbruk
generell

Ordet farmstead inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till farmstead (inom jordbruk)

Ordet farmstead inom generell

the buildings and adjacent grounds of a farm

(inom generell)

Diskussion om ordet farmstead