farming land

farming lands

Substantiv
jordbruk
  • Svenska
  • åker [ jordbruk ]