fara

faran

faror

farorna

Substantiv
Vanligast
 • "Hennes liv är inte i fara"
 • "Faran med den här metoden är uppenbar"

Synonymer

Vanlig
 • "Livet är fullt av faror"
 • "Bilar måste parkeras så att de inte framkallar trafikfara"

Synonymer

 • hot

  [ juridik ]
Vanlig
kris
 • "Han visste aldrig vad han skulle ta sig till vid fara"
 • "Vi har slutligen vaknat upp till insikten att vi är i fara"

Synonymer

Vanlig formell stil
vågsam, farlig belägenhet
 • "Hennes liv var i stor fara"
 • "Många tror att aktiemarknaden är i överhängande fara att kollapsa"
Vanlig
stor, hotande kroppsfara
 • "Han är övertygad om att han svävar i livsfara"
 • "De utförde sina plikter även med fara för sina liv"
Ovanlig
mycket ovanligt
 • "Faran med luftbubblor i de elektrisk-hydrauliska servosystemen"fara

far

for

farit

far

Verb