falla ifrån

faller ifrån

föll ifrån

fallit ifrån

fall ifrån

Verb
bildligt