falla i ryggen

faller i ryggen

föll i ryggen

fallit i ryggen

fall i ryggen

Verb