falla utanför ramen

faller utanför ramen

föll utanför ramen

fallit utanför ramen

fall utanför ramen

Verb