fall off

fall off
fallen off
fell off
Verb

Översättningar

Hur används ordet fall off

  • "This button had fallen off"

Ordet fall off har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
  • Inom geologi
generell
sjöfart
generell
geologi

Vad betyder fall off inom generell ?

come off

Översättningar

Möjliga synonymer till fall off

Vanlig betydelse av ordet fall off inom sjöfart

diminish in size or intensity

Översättningar

Synonymer till fall off

Möjliga synonymer till fall off

Mindre vanlig betydelse av ordet fall off inom generell

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till fall off

Ordet fall off inom geologi

Översättningar

Synonymer till fall off

Möjliga synonymer till fall off