faktoruppdelning

faktoruppdelningen

(-)(-)
Substantiv