fackföreningsmedlem

fackföreningsmedlemmen

(-)

fackföreningsmedlemmarna

Substantiv
organisation