fackföreningsfolk

fackföreningsfolket

(-)(-)
Substantiv