facility

facilities
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet facility

  • "the assembly plant is an enormous facility"

Ordet facility har 5 betydelser

  • Inom aktier
  • Inom teknik
  • Inom militärväsen
  • Inom vardagligt
  • Inom allmänt
aktier
teknik
militärväsen
vardagligt
allmänt

Vanligast betydelse av ordet facility inom aktier

Översättningar

Synonymer till facility

Möjliga synonymer till facility

Vanlig betydelse av ordet facility inom teknik

something created to provide a particular service

Översättningar

Synonymer till facility

Möjliga synonymer till facility

Vanlig betydelse av ordet facility inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till facility

Möjliga synonymer till facility

Vanlig betydelse av ordet facility inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till facility

Möjliga synonymer till facility

Mindre vanlig betydelse av ordet facility inom allmänt

Översättningar

Synonymer till facility

Möjliga synonymer till facility