fabel

fabeln

fabler

fablerna

Substantiv
ALLMÄNT
fabel
fabel
Visa bild Fotograf: Annielogue
En fabel är en kort och allegorisk berättelse med uppdiktat innehåll. I de olika rollerna finns förmänskligade djur, och handlingen syftar i regel på en sensmoral. Exempel på sensmoralen i fabler är "den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket"
är en kort och kärnfull berättelse som inte gör anspråk på att vara sann.
  • "En fabel är en kort historia med sens moral, ofta i skepnad av djur"
  • "En fabels karaktärer är vanligen djur som talar och agerar som människor"
  • "Det finns en berömd fabel om sköldpaddan och haren"

Synonymer