förvränga

förvränger

förvrängde

förvrängt

förvräng

Verb
vardagligtförvrängd

Adjektiv