förvränga

förvränger

förvrängde

förvrängt

förvräng

Verb
vardagligt