förvissa

förvissar

förvissade

förvissat

förvissa

Verb

Synonymer