förvanska

förvanskar

förvanskade

förvanskat

förvanska

Verb