förvaltning

förvaltningen

förvaltningar

förvaltningarna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

Vanlig kontor