förvaltare

förvaltaren

förvaltare

förvaltarna

Substantiv
Vanligast allmänt

Synonymer

jordbruk
militärväsen
juridik

Synonymer