förutspå

förutspår

förutspådde

förutspått

förutspå

Verb

Synonymer